A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді та cпорту Новокалинівської міської ради

Наказ Про атестацію педагогічних працівників у 2023-2024 н.р.

У к р а Ї н а

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НОВОКАЛИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Наказ

 

18 вересня 2023 р.                    м. Новий Калинів                                    № 54

 

Про організацію та проведення

атестації педагогічних працівників

у 2023-2024 навчальному році

 

Відповідно до частини 5 ст. 50 Закону України “Про освіту”, частини першої статті 48 Закону України “Про повну загальну середню освіту”, ст. 32 Закону України “Про дошкільну освіту”, ст. 25 Закону України “Про позашкільну освіту”, наказу Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022р. №805 “Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників”, зареєстрованого  в Міністерстві юстицій України 21 грудня 2022 року за №1649/38985 з метою стимулювання безперервного підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників

 

НАКАЗУЮ:

1. Створити атестаційну комісію II рівня відділу освіти, молоді та спорту Новокалинівської міської ради та затвердити її персональний склад, що додаються. (Додаток 1).

2. Керівникам закладів освіти:

2.1. Неухильно дотримуватися вимог Положення про атестацію педагогічних працівників;

2.2. Урахувати необхідні умови для атестації педагогічних працівників -проходження ними у міжатестаційний період підвищення кваліфікації у порядку, визначеному законодавством:

  • безперервності, що передбачає щорічне підвищення кваліфікації;
  • свободи вибору суб’єкта підвищення кваліфікації (наявність ліцензії та/або провадження освітньої діяльності за акредитованою освітньою програмою, та/або освітня діяльність за квед 85.59 та необхідність схвалення педагогічною радою документів про проходження підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації);
  • накопичувальної системи;
  • інклюзивного підходу до навчання (10% від загальної кількості годин);
  • психологічна підтримка учасників освітнього процесу (не менше 10% від загальної кількості годин).

2.3. Спрямувати управлінську діяльність на забезпечення організованого проведення атестації педагогічних працівників та посилити контроль за дотриманням нормативно-правових засад атестаційного процесу, за якістю оформлення атестаційних листів, відповідних наказів, звітної документації;

2.4. До 20 вересня 2023р. створити атестаційні комісії І рівня для організації та проведення атестації у закладах освіти та видати наказ «Про створення атестаційної комісії»;

2.5. До 10 жовтня 2023р. скласти та затвердити списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації в наступному календарному році, строк проведення їх атестації та графік проведення засідання атестаційної комісії;

2.6. Забезпечити всебічне та об’єктивне вивчення системи роботи педагогічних працівників, які підлягають атестації у 2023/2024н.р. з дотриманням академічної доброчесності.

2.7. Не пізніше 01 квітня 2024 р. завершити роботу атестаційної комісії І рівня закладів освіти у строки, визначені Положенням про атестацію педагогічних працівників.

2.8. до 03 квітня 2024 р. подати секретарю атестаційної комісії ІІ рівня підсумкові аналітичні матеріали та звіти щодо проведення атестації педагогічних працівників.

3. Атестаційній комісії ІІ рівня відділу освіти, молоді та спорту:

3.1. До 10 жовтня 2023 р. скласти та затвердити списки керівників та педагогічних працівників які підлягають черговій атестації у 2023/2024 н.р., строк проведення атестації та графік проведення засідань атестаційної комісії;

3.2. Визначити строки та адресу електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів (у разі подання в електронній формі);

3.3. Протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішень оприлюднити на веб сайті установи інформацію визначену пунктом 3.1., 3.2.

3.4. Протягом листопад 2023р. - березень 2024р. організувати процес вивчення професійної діяльності керівників та педагогічних працівників закладів освіти.

3.5. Надати практичну допомогу атестаційним комісіям закладів освіти під час організації та проведення атестації.

3.6. До 25.04.2024р. завершити роботу атестаційної комісії II рівня відділу освіти, молоді та спорту Новокалинівської міської ради у строки, визначені Положенням про атестацію педагогічних працівників.

4. Керівникам закладів освіти, у яких не буде створено атестаційної комісії І рівня:

4.1. До 05 жовтня 2023р. скласти та подати до атестаційної комісії II рівня список педагогічних працівників які підлягають черговій атестації у 2023/2024 н.р., із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікації відповідно до форми, що додається (Додаток 2). (паперовий варіант та електронний варіант - на електронну адресу osvita_novkalyniv@ukr.net);

4.2. До 20 грудня 2023 р., в разі необхідності подати секретарю атестаційної комісії ІІ рівня відділу освіти, молоді та спорту окремий списки педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації (в разі надходження відповідних заяв);

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Начальник відділу освіти,

молоді та спорту                                                                     Алла КОВТАЛЮК

 

Вхід для адміністратора